contrast13.jpgcontrast10.jpgcontrast2.jpgcontrast6.jpgcontrast1.jpgcontrast7.jpgcontrast12.jpgcontrast11.jpgcontrast8.jpgcontrast15.jpgcontrast4.jpgcontrast14.jpgcontrast9.jpg

JANOWIACY ZAMORDOWANI W NIEMIECKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH - LISTA

Poniżej prezentujemy Państwu listę osób, które zgineły w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej. Byli to mieszkańcy Janowa, Wólki, Rataja, Godziszowa, Dzwoli, Momot oraz innych pobliskich miejscowości, które wówczas należały do janowskiej parafii. Jeżeli, istnieją jakieś wątpliwości co do poszczególnych osób to prosimy o kontakt.Bez tytułu

KL OŚWIĘCIM

Adamczewski Józef l.26

Barcicki Jan l.18

Bielak Stanisław l.25

Biernacki Wiktor l.51

Biernat Stanisław l.21

Brandt Seweryn l.66

Breś Stanisław l.18

Brodowski Jan l.29    

Burkowski Adolf l.43

Chmiel Edward l.28

Czapla Jan l.48

Czapla Ludwik l.32

Ćwik Michał l.28

Deruś Antoni l.39

Drwal Adolf l.45

Drwal Leopold l.43    

Dudzic Franciszek l.17

Czytaj więcej...

PRZYWILEJ CECHU KOWALSKIEGO Z 1712 R. - MIASTO JANÓW

Tomasz Józef na Zamościu Zamojski Grodeki, Knyszyński, Płoskierowski starosta, pułkownikTomasz Józef na Zamościu Zamojski Grodeki, Knyszyński, Płoskierowski starosta, pułkownikRzptej, deputat Trybunału Koronnego.

Donoszę do wiadomości wszystkim wobec i każdemu z osobna komu o tym wiedzieć będzie należałoteraźniejszego i przyszłego wieku ludziom, iż za wniesioną do mnie supliką od miasta mego Janowa irzemieślników tamecznych kowalów, kołodziejów, ślusarzów, stelmachów, stolarzów, bednarzów i tympodobnych. Aby im przywilej na cech, którego dotychczas od osady miasta nie mieli wydać rozkazał. Jatę prośbę ich za słuszną uznawszy widząc, że to z pomnożeniem Chwały Bożej i NajświętszegoBogarodzicy Panny w tamtym mieście cudami sławnej, a po tym z ozdobą tegoż miasteczka iinkrementem pożytków jego będzie, przez porządek dobry, w którym miasta i wszystkie pospolite rzeczystoją. Ten przywilej na cech pomieniony rzemieślnikom w jedno złożonym niżej wyrażonym jako tokowalom, ślusarzom, kotlarzom, nożownikom, ślusarzom, stolarzom, paśnikom, rymarzom,powroźnikom, gancarzom, bednarzom, stelmachom, kołodziejom, tokarzom konferuję. A iż mi podalipewne artykuły z prawa starożytnego miasta mego Turobina transumowane, jakim się porządkiem wcechu swoim zachowywać mają, abym je potwierdził, a te de tenove seguenti są takowe.

Czytaj więcej...

1 MARCA - Narodowy Dzień Pamięci „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” ŻOŁNIERZE WYKLĘCI z JANOWA LUBELSKIEGO i OKOLIC:

28576342 1611391792301978 7305695699998627975 n

 

Lista udostępniona przez Pana Pawła Florka, dziękujemy!

ADAM JAROSZ PS."Żbik"
Urodzony w 1923 r w Białej k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz NSZ w oddziałach “Visa”, “Cichego” , “Nałęcza” i “Jania”. Od września 1946 r w oddziałach WiN “Zapory”. Od 1947 r dowódca patrolu w oddziale Mieczysława Pruszkiewicza ps.“Kędziorek”. Poległ w walce z UB pod Otroczem w 1948 r.

ORZEŁ CZESŁAW PS.“NN"
Urodzony w Białej Ordynackiej k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Brat “Promienia”, żołnierz oddziałów WiN mjr “Zapory”. Aresztowany przez UB i więziony.

ORZEŁ JAN vel JAN GÓRA PS. "PROMIEŃ”
Urodzony 10.VIII.1924 r w Białej Ordynackiej k/Janowa Lubelskiego, rolnik. Od 1943 r żołnierz AK, od wiosny 1946 r w oddziale NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz”. Od jesieni 1946 r kwatermistrz oddziałów WiN “Zapory” w powiecie Janów Lubelski. Ujawniony w 1947 r, aresztowany przez UB w kwietniu 1948 r.

ORZEŁ WŁADYSŁAW PS.“LOTNY”
Rolnik, komendant placówki AK w Białej II k/Janowa Lubelskiego. Żołnierz oddziału WiN “Zapory”.

CIUPAK EDWARD PS.“MAŁY”
Urodzony 14.XII.1928 r. w Wólce Ratajskiej k/Janowa Lubelskiego w rodzinie chłopskiej. Żołnierz oddziału NSZ Tadeusza Lachowskiego ps.“Nałęcz. Od września 1946 r w oddziale WiN “Zapory”. Ujawniony w amnestii 1947 r. Aresztowany przez UB 21.IV.1947 r. i skazany na 15 lat więzienia.

Czytaj więcej...

POMNIK POŚWIĘCONY MIESZKAŃCOM JANOWA LUBELSKIEGO

KIEDY JANÓW ODZYSKAŁ NIEPODLEGŁOŚĆ? - ZENON BARANOWSKI

Data 11 listopada jest umownym momentem odzyskania niepodległości, ale poszczególne obszary Polski uzyskiwały ją w 1918 r. w różnym czasie.
Janow lubelski Rynek i widok ogolny

Za lokalne daty odzyskania niepodległości uznaje się czas rozbrojenia wojsk okupacyjnych - na terenie Lubelskiego, - austriackich. Kiedy to się stało w Janowie Lubelskim i okolicach? Otóż była to niedziela 3 listopada 1918 r.
Dotychczasowa, praktycznie pojedyncza relacja, pierwszego komisarza rządowego na powiatjanowski dr Władysława Jabłońskiego mówiła, że był to 4 lub 5 listopada, a w przypadku więzieniajanowskiego miano je przejąć w ręce polskie 5 listopada. I tę datę przyjęto w monografii historycznejJanowa Lubelskiego. Ale nie jest ona właściwa, co pozwoliły ustalić badania w zasobach Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. Znajduje się tam szereg życiorysów i relacji peowiaków z Janowa Lubelskiego i okolicznych placówek, którzy brali udział w rozbrojeniu wojsk austriackich. Jak pisze w swoim życiorysie Jan Kołtyś w „dniu 3.XI.1918 r. brałem czynny udział w rozbrajaniu okupantów”. Podobnie stwierdza Piotr Tomczyk – w „P.O.W. pracowałem do czasu rozbrojenia okupantów t.j. do dnia 3/XI.1918 roku, biorąc czynny udział w rozbrajaniu okupantów”. Jak również Adam Krzysztoń, który służył w POW - „aż do czasu rozbrojenia okupantów t.j. do 3.XI.1918 r.” Pośrednio na datę 3 listopada wskazują relacje Franciszka Kulińskiego i Tadeusza Łupiny.

Czytaj więcej...

WybranskiFamily