contrast11.jpgcontrast9.jpgcontrast13.jpgcontrast7.jpgcontrast15.jpgcontrast6.jpgcontrast4.jpgcontrast12.jpgcontrast10.jpgcontrast14.jpgcontrast2.jpgcontrast1.jpgcontrast8.jpg

Wiadomości ze starej prasy - Sztandar Ludu

Poniżej kolejny artykuł z prasy...

  

Wiadomości ze starej prasy - Tygodnik Nadwiślański

Poniżej umieszczamy kolejny artykuł z prasy. 

 

Wiadomości z prasy...

Janowiacy w SP "Służba Polsce"

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”(SP) – polska państwowa organizacja paramilitarna, utworzona 25 lutego1948 i przeznaczona dla młodzieży w wieku 16 – 21 lat.

Utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Organizacja_%22S%C5%82u%C5%BCba_Polsce%22

Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831...

Kolejne skany dotyczące Janowa. Potyczki które zostały stoczone 7/8 wrzesnia 1831 roku na terenie Janowa oraz w okolicy. Poniżej tekstu skany. 

"Bitwy i potyczki stoczone przez wojsko polskie w roku 1831"

 

 

 

 

Źródło:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=6083&from=publication

 

WybranskiFamily