JMod Facebook Slider Likebox

contrast14.jpgcontrast11.jpgcontrast2.jpgcontrast4.jpgcontrast9.jpgcontrast13.jpgcontrast12.jpgcontrast8.jpgcontrast1.jpgcontrast10.jpgcontrast6.jpgcontrast7.jpgcontrast15.jpg

Dozorca Więzienia Janowskiego...

Poniżej umieszczamy Kartę ewidencyjną jednego z pracowników Janowskiego Więzienia z lat 20-tych. 

   

Wiadomości ze starej prasy - Sztandar Ludu

Poniżej kolejny artykuł z prasy...

  

Wiadomości ze starej prasy - Tygodnik Nadwiślański

Poniżej umieszczamy kolejny artykuł z prasy. 

 

Wiadomości z prasy...

Janowiacy w SP "Służba Polsce"

Powszechna Organizacja „Służba Polsce”(SP) – polska państwowa organizacja paramilitarna, utworzona 25 lutego1948 i przeznaczona dla młodzieży w wieku 16 – 21 lat.

Utworzona została ustawą z 25 lutego 1948 o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego młodzieży oraz o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Powszechna_Organizacja_%22S%C5%82u%C5%BCba_Polsce%22

WybranskiFamily